Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

VCD: Nội tâm tĩnh lặng"Sống như thế nào để cho tình thương hướng dẫn mọi hành động. 
Tôi đã học cách sống như thế, và kết quả là không có gì phiền nhiễu được tôi... Sức mạnh đến từ nội tâm, không thể tìm kiếm từ bên ngoài đã cho phép chúng ta sống được như thế".

VCD là buổi nói chuyện của Dadi Janki về chủ đề " Nội tâm tĩnh lặng" tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006.


0 bình luận :

Đăng nhận xét