Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Ai sai - ai đúng?


Có thể tôi nhìn nhận và suy xét sự việc theo cách riêng của mình và những người khác cũng thế. Làm gì có chuyện cả tôi và những người khác đều đúng? Nếu tôi khăng khăng cho rằng quan điểm của tôi là đúng, vậy chắc hẳn người khác sai. Khi đó, tôi sẽ xử sự thế nào?Quá rõ là tôi sẽ không để họ nói hết câu, mà nhanh chóng cắt ngang để chứng minh cho mình.

Hãy dừng lại và nghĩ xem: chúng ta đang không nhìn sự việc như đúng là sự việc, mà nhìn bằng cặp kiếng của vai trò ta đóng vào lúc đó.

Khi bác sĩ thú y nhìn vào một con heo, ông ấy thấy gì? – một bệnh nhân

Còn bác nông dân nhìn vào một con heo, thấy gì? – tiền

Người giết mổ nhìn vào một con heo, thấy gì? – thịt

Xem xét: thực tế có nhiều góc cạnh. Mỗi người chỉ nhìn vào một khía cạnh nào đó trong nhiều góc cạnh của thực tế. Có thể chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn sự vật ở nhiều góc cạnh khác nhau.

Thậm chí trong một vai trò, cũng có nhiều quan điểm về cách chúng ta thể hiện phần vai ấy thế nào.

Nếu tôi là một nhà quản lý, tôi có thể nghĩ:
- Mình cần phải quyết định tất cả
- Mình phải đảm bảo tính thực thi của những quyết định hay nhất

Có khi các phần vai của một người cũng gây ra mâu thuẫn. Ví dụ: người ấy vừa làm một người cha và lại là một nhà quản lý. Ông ta muốn mình làm tốt cả hai vai trò, nhưng cảm thấy mình không làm tròn cả hai.

Hãy nhớ:
_ Vai trò khác với bạn, giống như một diễn viên có nhiều vai và anh ta không phải là vai trò đang đóng. 


_ Vì vậy, bạn hãy nhìn sự việc, con người bằng con mắt nội tâm của bạn – không phải qua các vai trò.


0 bình luận :

Đăng nhận xét