Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

NGÀY 11: GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG [365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày]

GIA-TRI-YEU-THUONG

NGÀY 11: GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

“Người luôn đầy tình yêu thương thì lúc nào cũng hạnh phúc.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ta đầy tình yêu thương đối với tất cả thì sẽ không có chỗ cho sự tiêu cực. Tình yêu thương không vì bản thân này có nghĩa là ta luôn chỉ có những suy nghĩ tích cực và cảm thấy luôn hạnh phúc.

ỨNG DỤNG
Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu ngày này bằng cách nghĩ đến tất cả mọi người mà tôi sẽ có giao tiếp. Sau đó tôi sẽ nghĩ đến việc yêu thương tất cả. Suy nghĩ này sẽ giúp tôi trong suốt cả ngày. Tôi sẽ thấy tôi chấp nhận người khác như họ đang là và tôi gởi những lời chúc tốt lành đến cho họ.

Mỗi ngày trong năm bạn sẽ tìm thấy một câu trích dẫn đầy cảm hứng, một câu để chiêm nghiệm và những cách áp dụng đưa những ý tưởng ấy vào hành động thực tiễn trong cuộc sống của bạn.


0 bình luận :

Đăng nhận xét