Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

NGÀY 40 - GIÁ TRỊ: TIN [365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày]

NGAY-40-GIA-TRI-TIN-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY


NGÀY 40 - GIÁ TRỊ: TIN

“Điều khác nhau giữa không thể và có thể là ở sự quyết tâm của một người.”


CHIÊM NGHIỆM
Khi ta bắt đầu một nhiệm vụ mới, dĩ nhiên ta tin rằng ta cò thể hoàn thành công việc. Nhưng đôi khi đang trên đường thực hiện dự án mới ấy ta lại mất tin tưởng và sự can đảm và có xu hướng bỏ cuộc nửa chừng. Những khó khăn và những thách thức khiến cho sự quyết tâm của ta bị dao động và ta trở nên không hoàn thành được việc ta đã đề ra.

ỨNG DỤNG
Để hoàn thành nhiệm vụ dù là khó khả thi nhất, điều tôi cần là sự quyết tâm. Khi tôi quyết tâm thành công, tôi sẽ không để cho điều gì ngáng đường tôi đi và tôi sẽ tiến lên cho đến khi về đến đích. Khi tôi tin vào bản thân tôi sẽ thấy là trên đường đi tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ và cuộc sống sẽ phong phú hơn nhờ những trải nghiệm mới.

Mỗi ngày trong năm bạn sẽ tìm thấy một câu trích dẫn đầy cảm hứng, một câu để chiêm nghiệm và những cách áp dụng đưa những ý tưởng ấy vào hành động thực tiễn trong cuộc sống của bạn.


0 bình luận :

Đăng nhận xét