Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

NGÀY 37 - GIA TRỊ: YÊU THƯƠNG

GIA-TRI-YEU-THUONG-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

NGÀY 37 - GIA TRỊ: YÊU THƯƠNG

“Nơi có tình yêu thương, nhiệm vụ khó khăn nhất cũng trở nên dễ làm.”


CHIÊM NGHIỆM
Nếu việc gì đó khó khăn, ấy là do không có tình yêu thương đính kèm vào công việc ấy. Nơi có tình yêu thương thì dù công việc có nặng như quả núi cũng sẽ trở nên nhẹ như bông len. Tình yêu thương khiến cho công việc trở nên nhẹ hơn và dễ hơn.

ỨNG DỤNG
Hôm nay là ngày yêu thương việc làm của tôi. Dù đang làm công việc gì, tôi phải nhớ rằng tôi yêu công việc của tôi. Tôi sẽ thí nghiệm với một việc mà tôi thấy là khó, tự nhắc mình là tôi yêu công việc ấy, và vì thế tôi mới làm công việc ấy.

=> XEM Ngày 36 - GIÁ TRỊ: KHIÊM TỐN

Những câu nói khác về giá trị YÊU THƯƠNG.

GIA-TRI-YEU-THUONG-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

GIA-TRI-YEU-THUONG-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

GIA-TRI-YEU-THUONG-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY


Mỗi ngày trong năm bạn sẽ tìm thấy một câu trích dẫn đầy cảm hứng, một câu để chiêm nghiệm và những cách áp dụng đưa những ý tưởng ấy vào hành động thực tiễn trong cuộc sống của bạn.


0 bình luận :

Đăng nhận xét