Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

NGÀY 38 - GIÁ TRỊ THA THỨ

NGAY-38-GIA-TRI-THA-THU

NGÀY 38 - GIÁ TRỊ: THA THỨ

“Bỏ qua quá khứ là ngưng không cho nó có ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại.”


CHIÊM NGHIỆM
Chúng ta thường là nô lệ của quá khứ. Dù là việc gì đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi, ta thường thấy ta không thể tha thứ và quên. Ta cứ tái tạo lại những cảm xúc tiêu cực do việc ấy gây ra và ta thấy khó mà bứt ra để được thảnh thơi.

ỨNG DỤNG

Tôi cần giải thoát tâm trí tôi ra khỏi quá khứ. Tôi cần soi xét việc tôi đã học được điều gì từ tình huống đã qua và rồi bỏ qua. Nhưng tôi chỉ có thể quên quá khứ khi tôi có thể tha thứ cho những người khác và tha thứ bản thân tôi; tôi chỉ có thể tha thứ khi tôi học hỏi từ quá khứ. Khi tôi học từ tình huống, tôi giải thoát tôi khỏi xiềng xích của quá khứ.


Mỗi ngày trong năm bạn sẽ tìm thấy một câu trích dẫn đầy cảm hứng, một câu để chiêm nghiệm và những cách áp dụng đưa những ý tưởng ấy vào hành động thực tiễn trong cuộc sống của bạn.


0 bình luận :

Đăng nhận xét