Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

NGÀY 61 - GIÁ TRỊ: RỘNG MỞ

cau-suy-tuong-gia-tri-rong-mo
Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày

NGÀY 61 - GIÁ TRỊ: RỘNG MỞ

“Rộng mở đối với học hỏi sẽ mang lại sự tiến bộ.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ai đó sửa sai hay khuyên răn ta, ta thường đáp lại họ bằng sự chống đối và không sẵn lòng lắng nghe. Nếu ta đổ nhiều công sức vào rồi, ta có thể không thể nghe những góp ý của người khác. Một thái độ như vậy không giúp ta học hỏi và tiến bộ.

ỨNG DỤNG
Tôi cần giữ tâm trí tôi luôn rộng mở đối với học hỏi nhằm để luôn tiến bộ. Khi tôi có một thái độ như vậy tôi học hỏi từ mọi chuyện xảy ra. Và thế là tôi sẽ có thể cải tiến trong từng việc và trong tất cả các công việc.
Dien-gia-Trish-Summerfield-tai-Ba-Cach-Nhin-Cuoc-Doi


0 bình luận :

Đăng nhận xét