Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

NGÀY 53 - GIÁ TRỊ NGỌT NGÀO [365 Câu Suy Tưởng]

GIA-TRI-NGOT-NGAO

NGÀY 53 - GIÁ TRỊ: NGỌT NGÀO |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Mật ngọt của sự ngọt ngào lan truyền đi hạnh phúc và làm tăng thành công.”


CHIÊM NGHIỆM
Khi một nhiệm vụ lớn lao phải được hoàn tất - đặc biệt là dưới áp lực – ta thường hay trở nên chỉ chăm chăm vào công việc. Ta chỉ chú tâm đến công việc phải làm ngay, mà không dành chừng sự chú ý cho những mối quan hệ với bạn cùng làm việc. Điều này sẽ cản trở sự làm việc hiệu quả của ta.

ỨNG DỤNG

Tôi cần chú ý đặc biệt đến việc duy trì những mối quan hệ khi chúng tôi đang hoàn thành công việc. Phát hiện ra những tính đặc biệt của riêng tôi và tôi có thể đóng góp những gì khi tôi làm việc chung với người khác là tỏa đi sự ngọt ngào. Sự ngọt ngào bên trong này lan tỏa những rung cảm tích cực và tạo nên một môi trường hạnh phúc, năng suất vốn đổi lại sẽ dẫn chúng tôi đến thành công lớn hơn.


NGAY-HOI-GIA-DINH-INNER-SPACE

=>>> Xem Thêm! 365 CÂU SUY TƯỞNG MỖI NGÀY


GIA-TRI-NGOT-NGAO-LAM-GIAU-THE-GIOI-NOI-TAM
“Nói từ trái tim nghĩa là tỏa đi sự ngọt ngào ra chung quanh.”


0 bình luận :

Đăng nhận xét