Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

NGÀY 96 - GIÁ TRỊ: TÍCH CỰC | 356 CÂU SUY TƯỞNG MỖI NGÀY |

GIA-TRI-TICH-CUC-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY


NGÀY 96 - GIÁ TRỊ: TÍCH CỰC

“Sức mạnh của sự ổn định có thể biến chuyển bất kỳ tình huống nào.”

CHIÊM NGHIỆM
Phản ứng đầu tiên của ta trước một tình huống thường là tiêu cực. Và thường có xu hướng tiếp tục một cơn bão những ý nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ như thế chẳng ích lợi gì và dắt ta cách xa giải pháp nhiều hơn

ỨNG DỤNG
Mỗi ngày nghĩ đến một suy nghĩ tích cực sẽ giúp tôi duy trì sự ổn định. Liên tục thực hành việc này sẽ giúp tôi luôn ổn định ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Nó khiến tôi có thể chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra với tôi và trang bị cho tôi sức sống và những công cụ tôi cần để khắc phục tình huống.
MỘT SỐ CÂU KHÁC VỀ GIÁ TRỊ TÍCH CỰC

GIA-TRI-TICH-CUC-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

GIA-TRI-TICH-CUC-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

GIA-TRI-TICH-CUC-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY


0 bình luận :

Đăng nhận xét