Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

NGÀY 88 - GIÁ TRỊ: QUÂN BÌNH [365 Câu Suy Tuong]

ngay-88-gia-tri-quan-binh

NGÀY 88 - GIÁ TRỊ: QUÂN BÌNH

“Có quân bình thì sẽ thành công trong các mối quan hệ.”

CHIÊM NGHIỆM
Quân bình nghĩa là làm đúng việc vào đúng thời điểm. Đó là khả năng dùng cái đầu và trái tim cùng một lúc. Nó là khả năng vui thích giữa yêu thương và kỷ luật một cách đồng đều với nhau.

ỨNG DỤNG

Tôi sẽ cố quân bình mọi việc làm hôm nay và theo dõi xem điều này làm cho mối quan hệ của tôi dễ hơn và mang lại cho tôi những lời chúc phúc của người khác như thế nào. Rồi tôi sẽ thành công trong tất cả những việc tôi làm và tôi vui hưởng một đời sống phúc lạc.


gia-tri-quan-binh-cau-suy-tuong-moi-ngay


0 bình luận :

Đăng nhận xét