Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

NGÀY 91 - GIÁ TRỊ: SỰ QUYẾT TÂM

ngay-91-gia-tri-su-quyet-tam

NGÀY 91 - GIÁ TRỊ: SỰ QUYẾT TÂM

“Nối kết lời hứa với sự quyết tâm sẽ giúp ta vượt qua tất cả những rắc rối.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi hứa điều gì, ta thường rất hăng hái. Ta cảm thấy cam đoan thực hiện điều ta đã hứa sẽ làm. Nhưng nếu ta gặp dù chỉ một chút sự chống đối hay khó khăn trong lúc thực hiện lời hứa này, ta thường hay mất hy vọng và hoàn toàn bỏ cuộc cố gắng.

ỨNG DỤNG
Để mang lại một sự thay đổi trong tôi và thực hiện lời hứa của tôi, tôi cần sử dụng đức hạnh quyết tâm. Khi tôi thấy tôi mất đi sự hăng hái để làm cho xong việc tôi đã bắt đầu, tôi cần nhắc nhở bản thân về sự quan trọng của lời tôi đã hứa. Điều này sẽ giúp tôi có thể vượt qua những trở ngại vốn chặn tôi biến những suy nghĩ và lời nói thành hành động.


0 bình luận :

Đăng nhận xét