Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

|365 Câu Suy Tưởng| NGÀY 106 - GIÁ TRỊ: TIN

365-cau-suy-tuong-ngay-106-gia-tri-tin

NGÀY 106 - GIÁ TRỊ: TIN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Có lòng tin là có chiến thắng.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ta thiếu tin vào bản thân, ta đang dong buồm ra khơi bằng những nghi ngờ và thắc mắc về bản thân, về người khác hay tình huống. Sự nghi ngờ này khiến ta đánh mất nguồn lực quan trọng nhất của ta - những suy nghĩ. Ta không thể suy nghĩ mạch lạc và có những quyết định đúng được. Vậy nên chiến thắng lảng tránh ta và ta nảy sinh nhiều hơn những cảm xúc tiêu cực.

ỨNG DỤNG

Khi tôi có lòng tin, tôi thấy mình may mắn và nhờ đó tôi nhận được sự hợp tác từ người khác. Tôi có thể nhìn ra và trân trọng những điều đơn giản trong cuộc sống vốn cho tôi sự can đảm để bước tới. Sẽ không có sự lo lắng nào và tôi không bị quấy rối bởi bất cứ thay đổi nào chung quanh tôi. Tôi luôn suy nghĩ tích cực.

Câu suy tưởng khác về giá trị Tin.

"Điều khác nhau giữa không thể và có thể là ở sự quyết tâm của một người"

365-cau-suy-tuong-ngay-106-gia-tri-tin

Khi tôi tin vào bản thân tôi sẽ thấy là trên đường đi tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ và cuộc sống sẽ phong phú hơn nhờ những trải nghiệm mới.


0 bình luận :

Đăng nhận xét