Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

NGÀY 101 - GIÁ TRỊ: TỰ DO |Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

ngay-101-gia-tri-tu-do-Cau-Suy-Tuong-Moi-Ngay

NGÀY 101 - GIÁ TRỊ: TỰ DO

“Người mà tâm trí tự do thì có thể mang lại lợi ích cho người khác.”

CHIÊM NGHIỆM
Ta thường cảm thấy ta không có đủ thời gian cho bản thân. Nhưng ta càng nghĩ nhiều về bản thân, ta càng có ít thời gian dành cho người nào khác. Ngày cứ qua đi mà ta không thể mang lại lợi ích cho người khác lẫn cho bản thân.

ỨNG DỤNG

Thay vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, tôi cần nhận ra rằng giúp người khác cũng là tự giúp mình. Để làm được điều này, trước hết tôi cần phá bỏ xiềng xích mà tôi tự tạo nên trong tâm trí tôi. Một khi được tự do rồi, tôi sẽ có thể tiến bộ và mang lại lợi ích cho những người quanh tôi.


>>> Câu suy tưởng khác về giá trị Tự Do
"Thoát khỏi sự tiêu cực mới là sự tự do thật sự"


0 bình luận :

Đăng nhận xét