Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

NGÀY 110 - GIÁ TRỊ: KHÔN |Suy Tưởng Mỗi Ngày|

ngay-110-gia-tri-khon-suy-tuong-moi-ngay

NGÀY 110 - GIÁ TRỊ: KHÔN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Người khôn là người không nói bừa bãi hay tiêu cực về người khác.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ai đó kể cho ta nghe điều tiêu cực về một người khác, ta thường rất hứng thú lắng nghe. Điều này khuyến khích người kia tiếp tục kể. Nhưng kể chuyện như thế thì chẳng có ích cho một ai cả và cũng chẳng đem lại cách giải quyết tình huống sắp đến.

ỨNG DỤNG
Khi ai đó kể về những thiếu sót của một người khác, tôi cần phải hỏi tại sao tôi lại nghe: thông tin này có ích gì cho tôi, hoặc tôi có thể làm gì cho tình huống đó không? Nếu không, tôi cần nhắc nhở bản thân là nghe những chuyện như thế chẳng ích lợi gì cả. Thay vào đó, tôi cần cố thử nhìn vào những tính tốt của người đó bằng cách đặt câu hỏi và nghĩ làm sao tôi giúp mọi người chú tâm đến những tính tốt này.


ĐẶC BIẾT! Hôm nay 14/11/2017 tại Inner Space Bình Triệu có khóa học "BƯỚC VÀO TỰ DO BUÔNG BỎ" với diễn giả Trish Summerfield - Chuyên gia về lĩnh vực khám phá và phát triển các giá trị của bản thân.

khon-buoc-vao-tu-do-buong-bo-Trish-Summerfield


0 bình luận :

Đăng nhận xét