Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

NGÀY 111 - GIÁ TRỊ: HÒA ĐỒNG

gia-tri-hoa-dong-hieu-nhau-cau-suy-tuong

NGÀY 111 - GIÁ TRỊ: HÒA ĐỒNG |365 Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Hiều người khác là hòa đồng với họ.”

CHIÊM NGHIỆM
Ta mong đợi người khác có những thái độ và những điều tin giống như của ta. Nếu cách cư xử hay lời lẽ của người khác quá khác lạ so với những gì ta quen, ta có thể thấy khó mà hiểu họ. Ta có thể thậm chí còn nảy sinh một thái độ tiêu cực đối với họ, và thấy là ta không thể thuận thảo với họ được.

ỨNG DỤNG

Tôi cần nhìn nhận là giống như các nốt nhạc, tất cả chúng ta đều khác nhau. Chỉ khi nào tôi có thể hòa đồng với người khác tôi mới có thể tạo nên một giai điệu đẹp. Khi tôi làm việc với người khác, tôi học cách hiểu họ. Trong quá trình này, tôi sẽ còn biết thêm về bản thân và cách dùng những thế mạnh của tôi để hỗ trợ người khác nữa.


0 bình luận :

Đăng nhận xét