Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

NGÀY 115 - GIÁ TRỊ: PHÁN ĐOÁN

GIA-TRI-PHAN-DOAN-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

NGÀY 115 - GIÁ TRỊ: PHÁN ĐOÁN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Người phán đoán giỏi thì có thể mang lại lợi ích thật sự.”


CHIÊM NGHIỆM
Lẽ đương nhiên là ai nấy đều làm việc vì lợi ích của riêng họ và lợi ích của người khác. Nhưng có khi người khác có vẻ như không trân trọng sự đóng góp của ta. Điều này là bình thường vì ta đã không nhận ra được họ cần gì. Chúng ta thường hay cho những gì mà ta cảm thấy là quan trọng, nhưng cho như vậy có thể có nghĩa là làm ngơ những cái người khác cần.

ỨNG DỤNG
Người phán đoán giỏi thì có thể hiểu được người khác cần gì và cho thứ họ cần. Bất kỳ việc gì mà người phán đoán giỏi làm đều giúp cho người khác. Khi tôi có thể giúp đúng người vào đúng dịp, tôi có thể chiếm được sự tin cậy của họ. Tôi nên không mong cầu được đền đáp điều gì mà tôi chỉ thấy mãn nguyện vì đã giúp đúng lúc.


0 bình luận :

Đăng nhận xét