Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

NGÀY 117 - GIÁ TRỊ: TÔN TRỌNG BẢN THÂN

GIA-TRI-TON-TRONG-BAN-THAN-SUY-TUONG-MOI-NGAY

NGÀY 117 - GIÁ TRỊ: TÔN TRỌNG BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|


“Mọi sự phản ứng đều là một hình ảnh phản chiếu sự tôn trọng bản thân của người đó.”

CHIÊM NGHIỆM
Nếu ta tôn trọng bản thân thấp, thì ngay cả một tình huống nhỏ nhất cũng khiến tôi phản ứng tiêu cực dữ dội. Ta tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh và dùng hoàn cảnh để biện hộ cho việc ta không chịu trách nhiệm cho chính ta. Ta cảm thấy mình bất lực và không thể làm gì cho những tình huống ấy. Sự phản ứng như vậy trước những tình huống khó khăn chi làm cho sự tình tệ hại hơn mà thôi.

ỨNG DỤNG
Khi sự tôn trọng bản thân của tôi cao, tôi có thể luôn tích cực ngay cả trong những tình huống tiêu cực nhất. điều này cho phép tôi kiểm soát tình huống chứ không phải để tình huống kiểm soát tôi.TAM-HON-DIEN-THOAI-THONG-MINH-NHAT
Một thực tế trong cuộc sống ngày nay, mỗi người như chìm vào thế giới riêng của mình cùng chiếc điện thoại mà quên nhận ra rằng, chúng ta đang xa dần với những người xung quanh dù đang ở rất gần, chính cả với bản thân và những người thân trong gia đình. Từ đó, sự thấu hiểu bản thân và quan tâm lẫn nhau ngày càng thiếu hụt và dẫn đến nhiều vấn đề trong cuộc sống. =>>> Xem ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH NHẤT

CÂU SUY TƯỞNG VỀ TÔN TRỌNG BẢN THÂN


GIA-TRI-TON-TRONG-BAN-THAN-SUY-TUONG-MOI-NGAY

Tôn trọng bản thân là "Chuyển cái tâm thường thành đặc biệt là thực sự may mắn"

GIA-TRI-TON-TRONG-BAN-THAN-SUY-TUONG-MOI-NGAY

|Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày - TÔN TRỌNG BẢN THÂN| "Coi trọng phần vai của mình thì sẽ diễn tốt"


0 bình luận :

Đăng nhận xét