Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

NGÀY 150 - GIÁ TRỊ: HÀI LÒNG |Câu Suy Tưởng|

CAU-SUY-TUONG-GIA-TRI-HAI-LONG

NGÀY 150 - GIÁ TRỊ: HÀI LÒNG |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Sự hài lòng đích thực sẽ làm người khác hài lòng nhiều như bản thân ta hài lòng vậy.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ta làm công việc gì đó, ta thường làm theo cách ta thích. Ta thường không nghĩ người khác có thể cảm thấy như thế nào. Thay vào đó, ta tập trung vào hạnh phúc của riêng ta và làm ngơ việc hành động của ta ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

ỨNG DỤNG
Tôi cần phải chắc là hành động của tôi không khiến người khác khó chịu hay bực mình. Tôi cần phải soi chiếu lại những việc tôi làm và chúng ảnh hưởng đến người khác như thế nào rồi thay đổi cách hành động theo thói quen của tôi. Khi tôi nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến tôi, những hanh động của tôi sẽ mang lại sự hài lòng cho tôi và cho người khác.

>>>| Xem câu suy tưởng ngày 149 - GIÁ TRỊ QUÂN BÌNH |<<<

CAU-SUY-TUONG-HAI-LONG


0 bình luận :

Đăng nhận xét