Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

|Câu Suy Tưởng| NGÀY 152 - GIÁ TRỊ: HỢP TÁC

cau-suy-tuong-gia-tri-hop-tac

NGÀY 152 - GIÁ TRỊ: HỢP TÁC |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Thật lòng hợp tác khiến mọi công việc thành công dễ dàng.”

CHIÊM NGHIỆM
Hợp tác với người tốt với ta và nhận sự hợp tác của những người tốt bụng là việc dễ. Nhưng người khác không hợp tác với ta mãi được. Khi ta không nhận sự hợp tác, công việc bị ảnh hưởng và tâm trí ta bị tiêu cực.

ỨNG DỤNG
Sự thật lòng hợp tác là kết quả của việc tôi luôn có cái nhìn hy vọng và tin tưởng tất cả những ai tôi tiếp xúc. Khi tôi có cách nhìn này, tôi có thể hợp tác đúng cách tốt hơn. Và tôi có thể luôn nhận được sự hợp tác của người khác trong mọi công việc – vì tôi sẽ gợi lên những điều hay nhất nơi họ.


cau-suy-tuong-gia-tri-hop-tac-innerspace


0 bình luận :

Đăng nhận xét