Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

NGÀY 143 - GIÁ TRỊ: HIỂU |Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

HIEU-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY-GIA-TRI-SONG

NGÀY 143 - GIÁ TRỊ: HIỂU |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Hiểu là mở lòng ra học hỏi.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ai đó nói điều gì mà ta không thích hoặc không cần, ta thường bắt lỗi người nói. Đây là kết quả của việc không hiểu bản chất thực sự của tình huống.

ỨNG DỤNG

Tôi cần phải hiểu là những người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi vì một lý do gì đó và tôi có thể học từ mọi điều xảy ra qua sự giao tiếp của tôi với họ. Nhận biết điều này sẽ giúp tôi thôi không đổ thừa cho người khác nữa và hướng tôi đến con đường phát triển bản thân.

>>>| Xem câu suy tưởng ngày 142 - GIÁ TRỊ KIÊN NHẪN |<<<

MỘT SỐ CÂU SUY TƯỞNG VỀ GIÁ TRỊ HIỂU

Hiểu tình huống đúng như bản chất của nó.

GIA-TRI-HIEU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

“Nhìn sự việc đúng như bản chất của chúng là không bị tác động bởi sự yếu kém.”


HIEU-NHAU-CAU-GIA-TRI-SUY-TUONG-MOI-NGAY

“Tiếp tục xây dựng các mối quan hệ sẽ mang lại sự hiểu nhau.”


0 bình luận :

Đăng nhận xét