Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

KHÔNG VÌ BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Giá Trị Ngày 157|


NGÀY 157 - GIÁ TRỊ: KHÔNG VÌ BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Thật sự phục vụ là không cầu mong gì cả.”
>> Xem câu suy tưởng ngày 156 - GIÁ TRỊ HƯỚNG NỘI

CHIÊM NGHIỆM
Giúp người khác khi họ đang cần là điều tự nhiên. Ta không mong đợi họ đền đáp ta điều gì vào lúc giúp. Khi ta cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ, ta mong nhận chúng từ những người đã được ta giúp. Nếu họ không giúp ta, ta có thể cảm thấy bị tổn thương hay thất vọng.

ỨNG DỤNG
Khi tôi giúp người khác, tôi cần tự nhắc nhở tôi là đừng mong đợi họ đền đáp bất cứ điều gì. Tôi giúp gì thì nó sẽ quay lại với tôi vào đúng dịp. Hạt giống tôi đã gieo sẽ không bị phí phạm nhưng sẽ ra trái vào đúng thời điểm.


0 bình luận :

Đăng nhận xét