Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

NGÀY 127 - GIÁ TRỊ: TÍNH LINH ĐỘNG

ngay-127-gia-tri-tinh-linh-dong-suy-tuong-moi-ngay

NGÀY 127 - GIÁ TRỊ: TÍNH LINH ĐỘNG |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|


“Linh động nghĩa là vui với những gì cuộc sống mang lại.”

CHIÊM NGHIỆM

Khi ta soạn kế hoạch trước cho một ngày, ta đôi khi thấy ta không thể làm hết những việc ta đã hy vọng. Sự việc đến một cách bất ngờ. Khi chuyện như vậy xảy ra, ta không thể vui và thấy khó mà làm việc ta cần phải làm, hoặc là ta làm hết sức mình.

ỨNG DỤNG
Linh động trong suy nghĩ thì quan trọng bằng với linh động trong thời gian biểu hằng ngày của tôi. Sự linh động cho phép tôi dung chứa những tình huống bất ngờ và giúp tôi sử dụng tốt nhất thời gian, nguồn lực của tôi và những cơ hội. Khi tôi linh động, tôi vui hưởng những gì cuộc sống mang lại.

>>| Xem tiếp Câu Suy Tưởng ngày 126 - GIÁ TRỊ SỰ QUYẾT TÂM |<<

LINH ĐỘNG VỚI NHỮNG CƠ HỘI MỚI
Gia-tri-linh-dong-cau-suy-tuong-moi-ngay

Tôi trở nên linh động và đẹp như vàng ròng vốn có thể chuyển thành một vật trang sức xinh đẹp khi bị đốt nóng.


0 bình luận :

Đăng nhận xét