Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

NGÀY 129 - GIÁ TRỊ: HƯỚNG NỘI |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

GIA-TRI-HUONG-NOI-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

NGÀY 129 - GIÁ TRỊ: HƯỚNG NỘI |Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|


“Hiểu nguyên nhân thật của nhược điểm của mình là có được sức mạnh để vượt qua nó.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi nhận ra ta có một nhược điểm, ta thường phấn đấu loại bỏ nó. Nhưng đôi khi dù ta phấn đấu tốt nhất đi nữa, nhược điểm ấy cứ quay trở lại, sở dĩ như vậy là do ta không giải quyết tận gốc vấn đề và loại bỏ nó.

ỨNG DỤNG
Trước khi tôi cố gắng loại bỏ một nhược điểm còn hoạt động trong tôi, tôi cần phải hiểu nguyên nhân của nhược điểm đó. Để làm được như vậy, tôi cần soi xét xem vì sao nhược điểm kia tồn tại và còn thiếu sót điều gì trong tôi. Một khi tìm ra nguyên nhân rồi, tôi cần phấn đấu làm đầy tôi bằng đức tính tốt cần có, đức tính tốt này sẽ xua đuổi vĩnh viễn nhược điểm kia.

>>>| Xem tiếp Câu Suy Tưởng ngày 128 - GIÁ TRỊ CHO |<<<

Câu suy tưởng về giá trị Hướng nội!

GIA-TRI-HUONG-NOI-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

Thoát khỏi sự yếu đuối là liên tục tiến về phía trước.

GIA-TRI-HUONG-NOI-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

Để ý đến mọi hành động là một anh hùng.

GIA-TRI-HUONG-NOI-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

Chuyện khó là do tình trạng tâm trí của người trong cuộc.


0 bình luận :

Đăng nhận xét