Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

NGÀY 130 - GIÁ TRỊ: TÍCH CỰC |365 Câu Suy Tưởng|

gia-tri-tich-cuc-cau-suy-tuong-moi-ngay

NGÀY 130 - GIÁ TRỊ: TÍCH CỰC |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Chỉ một suy nghĩ tích cực thôi đã có thể làm tâm trí trở nên mạnh mẽ.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi một suy nghĩ tiêu cực đến trong tâm trí liên quan đến bản thân ta, người khác hay một tình huống, nhiều suy nghĩ tiêu cực khác sẽ theo sau - những việc trắc trở trong quá khứ chẳng hạn – và ta thấy mình bị áp đảo bởi sự tiêu cực.

ỨNG DỤNG
Tôi cần nhận lời thách đấu suy nghĩ tích cực ngay cả trong những tình huống tiêu cực nhất. Có như vậy tôi mới phá vỡ được vòng luẩn quẩn tiêu cực. Những suy nghĩ tích cực cần có liên quan đến tình huống hiện tại; tôi chỉ cần gợi lên một suy nghĩ nào đó sẽ dẫn tôi về lối suy nghĩ khẳng định cuộc đời nhiều hơn.

>>>| Xem tiếp Câu Suy Tưởng ngày 129 - GIÁ TRỊ HƯỚNG NỘI |<<<

NHỮNG CÂU SUY TƯỞNG VỀ GIÁ TRỊ TÍCH CỰC

GIA-TRI-TICH-CUC-CAU-SUY-TUONG

GIA-TRI-TICH-CUC-CAU-SUY-TUONG

"Người có thể thích nghi mọi hoàn cảnh thì là vàng ròng"

"Sức mạnh của sự ổn định có thể biến chuyển bất kỳ tình huống nào"


0 bình luận :

Đăng nhận xét