Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

NGÀY 133 - GIÁ TRỊ: QUYẾT TÂM

GIA-TRI-QUYET-TAM-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

NGÀY 133 - GIÁ TRỊ: QUYẾT TÂM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|


“Những suy nghĩ quyết tâm xua tan những đám mây của những tình huống tiêu cực.”

CHIÊM NGHIỆM
Nhiều tình huống tiêu cực nhất định sẽ đến trên đường đời của ta, kết quả của chúng là sự đau đớn, khổ sở và thất vọng. Vào lúc như thế, những khó khăn dường như không thể vượt qua và tồn tại mãi mãi.

ỨNG DỤNG
Tôi cần nhìn nhận những khó khăn tôi đối mặt thì như mây trôi qua vậy. Những lúc ấy mây đang bao phủ quanh tôi, nhưng chỉ tạm thời thôi – không sớm thì muộn chúng sẽ tan đi. Hiểu là không có rắc rối nào lại tồn tại mãi sẽ giúp cho tôi có sự quyết tâm mà tôi cần có để giải quyết vấn đề. Sau đó tôi sẽ có thể đối mặt với tình huống một cách dễ dàng.

>>>| Xem tiếp Câu Suy Tưởng ngày 132 - GIÁ TRỊ KIẾN THỨC 

GIA-TRI-QUYET-TAM-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRIEU-NU-CUOI

GIA-TRI-QUYET-TAM-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRIEU-NU-CUOI

GIA-TRI-QUYET-TAM-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRIEU-NU-CUOI

MỘT SỐ CÂU SUY TƯỞNG VỀ GIÁ TRỊ QUYẾT TÂM

GIA-TRI-QUYET-TAM-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRIEU-NU-CUOI

GIA-TRI-QUYET-TAM-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRIEU-NU-CUOI


0 bình luận :

Đăng nhận xét