Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

NGÀY 135 - GIÁ TRỊ: TẬP TRUNG |Câu Suy Tưởng|

gia-tri-tap-trung-cau-suy-tuong-trung-tam-innerspace

NGÀY 135  - GIÁ TRỊ: TẬP TRUNG |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Nhận thức đúng sẽ mang lại uy lực.”

CHIÊM NGHIỆM
Chúng ta thường nhận thức ta cần làm gì để làm cho cuộc sống tốt hơn hay có nhiều ý nghĩa hơn, nhưng rồi ta thấy ta không thể đưa cái hiểu này vào thực tế được. Vì việc khó nên ta có thể bỏ cuộc sau khi đã thử nhiều lần nhưng không thành công.

ỨNG DỤNG

Thực hành một suy nghĩ mạnh mẽ như “Chiến thắng là quyền đương nhiên của tôi” hay “Tôi là chủ nhân cuộc đời của tôi” sẽ giúp tôi nhận thức về uy quyền của tôi. Nếu tôi tập trung vào những suy nghĩ có uy lực lớn như suy nghĩ này trong hôm nay và những ngày khác, sự tự tin của tôi sẽ tăng lên và tôi sẽ phát triển uy lực để hành động như ý tôi mong muốn.

>>>| Mời xem tiếp Câu Suy Tưởng ngày 134 - GIÁ TRỊ KHÔNG BẠO LỰC

gia-tri-tap-trung-cau-suy-tuong-innerspace
"Người nào luôn tập trung vào đích đến thì sẽ thành công"


0 bình luận :

Đăng nhận xét