Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

NGÀY 140 - GIÁ TRỊ: TỰ DO

GIA-TRI-TU-DO-CAU-SUY-TUONG-MOI-NGAY

NGÀY 140 - GIÁ TRỊ: TỰ DO |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Sự tự do bắt đầu từ trong tâm trí chứ không phải lo cắt bỏ những sợi thừng.”

CHIÊM NGHIỆM
Ta thường có cảm giác ta như bị trì xuống bởi những tình huống hay bởi người khác. Điều này khiến ta không thoải mái và ta cố phá vòng vây. Nhưng ta nhanh cóng thấy là không dễ làm như vậy – và hiểu là những xiếng xích ta đang cố phá vỡ thực ra là một sản phẩm của riêng tâm trí ta.

ỨNG DỤNG
Tôi cần hiểu là những xiềng xích đang lôi tôi lại là trong tâm trí tôi. Tôi cũng cần phải nhận ra rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra với tôi là chọn lựa của riêng tôi – không điều gì bị ép buộc xảy ra cho tôi cả. Khi tôi tự nhận trách nhiệm như vậy, tôi sẽ học không than vãn nữa mà là vận dụng tốt nhất mọi tình huống. chỉ có như thế tôi mới thực sự được tự do.


0 bình luận :

Đăng nhận xét