Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

GIÁ TRỊ: GIAO TIẾP BẰNG LỜI |Câu Suy Tưởng Ngày 177|

gia-tri-giao-tiep-bang-loi-cau-suy-tuong-moi-ngay

NGÀY 177 - GIÁ TRỊ: GIAO TIẾP BẰNG LỜI |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Nghệ thuật lắng nghe giúp tôi có thể hỗ trợ những người quanh tôi.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi tôi nghe điều tiêu cực về một ai đó, tôi thường bị điều đó tác động dù là trước đây tôi đã có sự tương giao tốt với người đó. Sự bị tác động này khiến tôi thay đổi thái đô và cách cư xử đối với người đó.

ỨNG DỤNG
Tôi cần học nghệ thuật lắng nghe để tôi có thể hồi đáp đúng mực. Khi có người mô tả tiêu cực về một người khác cho tôi nghe, tôi cần tìm hiểu người bị mô tả xấu ấy sẽ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào khi bị kể như vậy. Khi tôi làm được điều này, tôi sẽ có thể hỗ trợ anh ấy mà không có định kiến.


0 bình luận :

Đăng nhận xét