Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

GIÁ TRỊ GIAO TIẾP BẰNG LỜI |Câu Suy Tưởng Ngày 166|

gia-tri-giao-tiep-bang-loi-cau-suy-tuong

NGÀY 166 - GIÁ TRỊ: GIAO TIẾP BẰNG LỜI |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Nói ít lại thì công việc sẽ được làm dễ dàng hơn.”

CHIÊM NGHIỆM
Ta tốn nhiều thời gian và sức lực để diễn đạt về bản thân ta. Khi ta nói nhiều quá, phần lớn những gì ta nói là lãng phí. Người ta ngưng lại không nghe nữa.

ỨNG DỤNG
Nhiều ý có thể được nói gọn trong một ít từ. Khi tôi nghĩ cẩn thận về những gì tôi cần truyền đạt, tôi nhận ra rằng nói ít lại thì dễ truyền đạt ý mình hơn. Làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và sức lực của tôi và của người khác nữa. Người khác sau này sẽ chịu nghe tôi nói hơn và hiểu rõ hơn tôi cần họ làm việc gì.

Xem thêm một số câu suy tưởng!

gia-tri-giao-tiep-bang-loi-cau-suy-tuong

gia-tri-giao-tiep-bang-loi-cau-suy-tuong


0 bình luận :

Đăng nhận xét