Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

GIÁ TRỊ: HỌC HỎI TỪ SAI LẦM |Câu Suy Tưởng Ngày 168|

gia-tri-hoc-hoi-tu-sai-lam-cau-suy-tuong

NGÀY 168 - GIÁ TRỊ: HỌC HỎI TỪ SAI LẦM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Rút kinh nghiệm sẽ giúp có sự thay đổi cụ thể.”

CHIÊM NGHIỆM

Ta có thể học hỏi rất nhiều từ mọi việc ta làm, từ những người ta gặp và từ những tình huống ta có liên quan. Nhưng ta lại thường phạm cùng một những lỗi hết lần này đến lần khác. Dù là ta có thể hiểu vấn đề đấy nhưng ta không thể có một sự thay đổi thực sự.

ỨNG DỤNG
Khi tôi nghĩ tôi đã học kinh nghiệm từ sai lầm, tôi cần đặt câu hỏi là tôi đã thực sự hiểu lỗi đó chưa hay là vẫn còn điều gì đó tôi có thể học hỏi. Điều này sẽ giúp tôi bảo đảm không tái phạm cùng một lỗi nữa và đây chính là mấu chốt của sự thay đổi thực sự.

gia-tri-hoc-hoi-tu-sai-lam-cau-suy-tuong


0 bình luận :

Đăng nhận xét