Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

GIÁ TRỊ: HỢP TÁC |Câu Suy Tưởng Ngày 170|

gia-tri-hop-tac-cau-suy-tuong-ngay-170

NGÀY 170 - GIÁ TRỊ: HỢP TÁC |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Khi ai nấy đều hướng đến một công việc chung, trở nên dễ hợp tác.”

CHIÊM NGHIỆM

Để chiếm được sự hợp tác của người khác, ta cần thông báo công việc lẫn thông tin có liên quan đến công việc cho tất cả những người có tham gia. Nếu ta truyền đạt động cơ làm việc của ta bằng những lời đơn giản và dễ hiểu, mọi người sẽ hiểu. Điều này giúp tạo nên tinh thần đồng đội. Khi mọi người đều làm hết sức mình một cách tự nhiên vì điều tốt cho tất cả những người tham gia.

ỨNG DỤNG
Mỗi khi nhận một nhiệm vụ mới có nhiều người cùng tham gia làm, tôi cần để mọi người biết hết mọi việc trước khi chúng tôi khởi sự, dù những tiểu tiết cũng có thể khiến người khác hiểu khác đi và giúp họ chọn ưu tiên cho công việc. Khi ai nấy đều làm việc hòa đồng với nhau, chúng tôi có thể hoàn tất công viêc nhanh chóng và hiệu quả.

>> Đọc thêm những câu suy tưởng "Tôi là ngôi sao bình yên". <<


0 bình luận :

Đăng nhận xét