Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Ngày 175|

gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong-moi-ngay

NGÀY 175 - GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Kiểm soát bản thân nghĩa là có khả năng khơi cho suy nghĩ chảy đúng hướng.”

CHIÊM NGHIỆM
Thường chúng ta hay nghĩ kiểm soát bản thân là cố công ép buộc tâm trí chứ không phải suy nghĩ theo hướng nào đó. Kiểm soát bản thân được nhìn nhận như việc trấn áp cảm xúc. Dĩ nhiên, ta thấy là ta không làm được như vậy. Và sự không làm được này có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc hoàn toàn và xem kiểm soát bản thân là rất khó.

ỨNG DỤNG
Kiểm soát bản thân nghĩa là làm chủ những suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm của tôi. Dù những thách thức có lớn đến đâu, tôi vẫn có thể định dòng chảy những suy nghĩ của tôi theo hướng đúng. Tôi không bao giờ để suy nghĩ chạy lang thang nên tôi chẳng bao giờ phải lo lắng việc lấy lại quyền kiểm soát. Điều này khiến tâm trí tôi sáng tạo để nhờ đó tôi dễ dàng tìm ra cách giải quyết những rắc rối hơn.


0 bình luận :

Đăng nhận xét