Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

GIÁ TRỊ KIỂM SOÁT BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Ngày 160|

gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong

NGÀY 160 - GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Là một ông chủ nghĩa là dùng các quyền hành mà tôi có vào đúng thời điểm.”

CHIÊM NGHIỆM
Mỗi người trong chúng ta đều có nhiều uy quyền mà ta có thể dùng để giúp ta trong nhiều tình huống khác nhau. Nhưng ta lại không luôn có thể dùng đúng một quyền hành vào đúng thời điểm. Dù có uy quyền bên trong đấy nhưng ta lại không thể dùng đến nó khi cần.

ỨNG DỤNG
Tôi cần thực hành làm chủ tất cả các uy quyền nội tâm của tôi. Thực hành càng nhiều, tôi sẽ càng thấy là những uy quyền này làm việc theo ý tôi muốn. Khi tôi hoàn toàn kiểm soát được bản thân, tôi sẽ có thể dùng đúng ngay uy quyền vào đúng thời điểm, đảm bảo tôi sẽ thành công.

Những câu suy tưởng giá trị kiểm soát bản thân


gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong

gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong

gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong

>>> Xem câu suy tưởng ngày 159 - GIÁ TRỊ CHO ĐI


0 bình luận :

Đăng nhận xét