Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

GIÁ TRỊ: TRÁCH NHIỆM |Câu Suy Tưởng Ngày 180|

gia-tri-trach-nhiem-cau-suy-tuong

NGÀY 180 - GIÁ TRỊ: TRÁCH NHIỆM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Chịu trách nhiệm về những hành động của mình cho phép ta trưởng thành.”

CHIÊM NGHIỆM
Dễ đỗ lỗi cho người khác hay cho tình huống khi gặp khó khăn. Nhưng nếu ta lúc nào cũng viện cớ, ta không thể làm được điều gì để hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân của ta. Cuộc đời trở thành một sự vật lộn liên tục và ta bắt đầu cảm thấy bị trói chặt bởi tình huống.

ỨNG DỤNG
Khi tôi ý thức đến sự phát triển của riêng tôi, tôi quan tâm đến những suy nghĩ, cảm giác và tình cảm của tôi và tôi hiểu chúng đã ảnh hưởng đến cách cư xử của tôi như thế nào. Sau đó tôi có thể chịu trách nhiệm cho những chọn lựa và hành động của tôi. Tôi không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ tình huống nào nữa và bắt đầu cảm thấy thảnh thơi.


0 bình luận :

Đăng nhận xét