Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

NHỮNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP HỌC, HỌ LÀ AI?


Hàng năm, chúng tôi chào đón hàng ngàn học viên đến tham dự các khóa học và trong số đó, chỉ một vài người đến và nói rằng họ muốn trở thành tình nguyện viên tại Trung tâm.
Trong số những tình nguyện viên đó, thông thường chỉ một số ít tiếp tục tình nguyện thường xuyên ở Trung tâm và theo học sâu hơn các khóa dài hạn. Sau 2 năm hoặc lâu hơn tình nguyện giúp lau dọn Trung tâm hoặc giúp làm vườn, 1-2 tình nguyện viên được chọn để thực tập giảng dạy cho những nhóm nhỏ. Để thật sự trở thành một giáo viên của các khóa học tại Inner Space là một quá trình dài hạn thường là từ 3 năm trở lên kể từ thời điểm họ lần đầu tiên đến học tại Inner Space. Đối với những người được mời làm giáo viên, họ được đào tạo và đánh giá sau mỗi khóa học mà họ dạy.

Trong 20 năm chúng tôi đã đào tạo gần 30 giáo viên để giảng dạy các khóa học tại Inner Space. Nói chung tất cả các giáo viên đều có bằng đại học. Họ sẽ được đào tạo về kỹ năng điều phối thông thường bởi các chuyên gia người nước ngoài, họ cũng tham gia các khóa học bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật các kỹ năng và cam kết chỉ giảng dạy trên cơ sở tình nguyện và theo hướng dẫn dành cho giáo viên của Inner Space.

Cô Trish Summerfield - Cố vấn của trung tâm Inner Space


0 bình luận :

Đăng nhận xét