Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: CHUYỂN HÓA NỘI TÂM |Câu Suy Tưởng Ngày 194|

gia-tri-chuyen-hoa-noi-tam-cau-suy-tuong

Ngày 194 - GIÁ TRỊ: CHUYỂN HÓA NỘI TÂM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Bằng cách chuyển hóa bản thân, bạn chuyển hóa thế giới.”

CHIÊM NGHIỆM

Đôi khi chúng ta phẫn nộ vì những chuyện sai trái xảy ra trên thế giới – có chiến tranh và những tội ác kinh khủng chống lại loài người và môi trường – thế nhưng ta lại không làm gì để khác đi.

ỨNG DỤNG

Hôm nay tôi sẽ nghĩ đến việc này: khi tôi thay đổi bản thân mình, thế giới quanh tôi bắt đầu thay đổi. Nếu tôi tiếp đón mọi tình huống và mọi người bằng tình yêu thương và sự khiêm tốn, những đức tính ấy làm thay đổi tốt đẹp hơn tình huống và con người mà tôi gặp gỡ. Và những sóng của sự thay đổi tích cực liên tục tỏa ra đi vào thế giới này. Tôi sẽ cho người khác thấy điển hình sự thay đổi bản thân của tôi.


0 bình luận :

Đăng nhận xét