Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: HÀI LÒNG |Câu Suy Tưởng Ngày 191|

gia-tri-hai-long-cau-suy-tuong-cho-tam-hon

NGÀY 191 - GIÁ TRỊ: HÀI LÒNG |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Người có sự hài lòng thì không bị bực mình và cũng không làm người khác bực mình.”

CHIÊM NGHIỆM

Người khác đôi khi có vẻ như không thể hiểu nổi – họ chỉ không muốn làm việc theo cách ta hay là, và khiến ta thấy không vui do phải tham gia tranh cãi hay có ý kiến thách thức. Ta dễ trở nên tức giận và bồng bột.

ỨNG DỤNG


Tôi cần kiểm tra bản thân khi người khác bực mình với tôi. Tôi cần phấn đấu kiểm tra mình và sau đó liên tục thay đổi những phản ứng của tôi sao cho tôi có thể chuyển mình theo những đòi hỏi của người khác và sự thay đổi của thời gian. Như vậy sẽ mang lại sự thực sự hài lòng – sự hài lòng đến mức mà tôi không bị bực mình và tôi cũng chẳng làm người khác bực mình.


CÂU SUY TƯỞNG CHO GIÁ TRỊ HÀI LÒNG đã đăng!

"Hài lòng thì sẽ không bị bực mình và cũng chẳng làm người khác bực mình."

gia-tri-hai-long-cau-suy-tuong-cho-tam-hon

“Sự hài lòng đích thực sẽ làm người khác hài lòng nhiều như bản thân ta hài lòng vậy.”

gia-tri-hai-long-cau-suy-tuong-cho-tam-hon


0 bình luận :

Đăng nhận xét