Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Ngày 198|


Ngày 198 - GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Làm chủ thì có thể thấy tự do.”

CHIÊM NGHIỆM

Thường thì khi sự việc diễn ra sai, ta thấy ta bị kẹt trong những yếu kém. Ta nhượng bộ chúng và thấy ta hoàn toàn bị trói buộc. Điều này đổi lại khiến ta thấy nặng nề bằng với thấy tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua những yếu kém của ta.

ỨNG DỤNG
Tôi cần nhắc tôi về những sức mạnh của mình và sự thực là yếu kém của tôi là do tôi tạo ra và tôi là chủ của nó. Càng nhắc tôi về điều này, tôi càng có thể thấy tự do và sử dụng những sức mạnh này. Rồi tôi sẽ vui hưởng tự do cho dù tình huống có thế nào chăng nữa.

MỘT SỐ CÂU SUY TƯỞNG KHÁC VỀ GIÁ TRỊ KIỂM SOÁT BẢN THÂN
"Kiểm soát bản thân nghĩa là có khả năng khơi cho suy nghĩ chảy đúng hướng."0 bình luận :

Đăng nhận xét