Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: QUÂN BÌNH |Câu Suy Tưởng Ngày 203| 30 Tết Mậu Tuất

gia-tri-quan-binh-cau-suy-tuong-ngay-30-Tet-Mau-Tuat

Ngày 203 - GIÁ TRỊ: QUÂN BÌNH |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Phục vụ mà có sự quân bình giữa cái đầu và trái tim thì sẽ luôn thành công.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ta làm việc chỉ bằng trái tim thôi, thành công sẽ trôi đi. Nhưng nếu ta làm việc chỉ bằng cái đầu, dựa vào suy nghĩ lô-gic, ta cũng khiến cho công việc được hoàn thành đấy nhưng cách nào đó đã làm mất đi cái đẹp.

ỨNG DỤNG
Để thành công trong cả đời, tôi cần quân bình tình thương với tư duy lô-gic. Khi tôi nghĩ vừa bằng cái đầu vừa bằng trái tim, tôi trở nên quân bình. Sau đó tôi có thể nhìn thấy hết tất cả những lựa chọn đang sẵn có cho tôi, việc nhìn thấy này sẽ dẫn đến thành công lớn hơn.

=> Xem thêm về giá trị quân bình!

gia-tri-quan-binh-cau-suy-tuong-ngay-30-Tet-Mau-Tuat

gia-tri-quan-binh-cau-suy-tuong-ngay-30-Tet-Mau-Tuat

"Quân bình giữa cương quyết và yêu thương sẽ mang lại sự thay đổi nơi người khác."

gia-tri-quan-binh-cau-suy-tuong-ngay-30-Tet-Mau-Tuat


0 bình luận :

Đăng nhận xét