Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: QUYẾT TÂM |Câu Suy Tưởng Ngày 197|

gia-tri-quyet-tam-cau-suy-tuong-cho-tam-hon

Ngày 197 - GIÁ TRỊ: QUYẾT TÂM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Người quyết chí thành công thì sẽ tìm ra cách.”

CHIÊM NGHIỆM

Ta thấy ta thường hay đổ lỗi cho tình huống và người khác về những gì xảy ra trong đời ta. Ta bộc lộ ước muốn làm gì đó để thay đổi tình huống, nhưng đồng thời ta lại bào chữa cho việc không làm gì cả.

ỨNG DỤNG
Cách giải quyết đích thực trước hết nằm ở việc tôi nhìn thấy tình huống đòi hỏi gì ở tôi. Dù hiện tại tình huống có như thế nào chăng nữa thì nó đến với tôi vì một lý do gì đó. Vậy khi tôi thôi không bào chữa nữa, tôi bắt đầu nghĩ cách dùng những tài của mình để tìm cách thành công.

gia-tri-quyet-tam-cau-suy-tuong-cho-tam-hon-moi-ngay

gia-tri-quyet-tam-cau-suy-tuong-cho-hat-giong-tam-hon

"Sự quyết tâm phá bỏ những rào cản do khó khăn dựng nên."

gia-tri-quyet-tam-cau-suy-tuong-cho-tam-hon

gia-tri-quyet-tam-cau-suy-tuong-cho-tam-hon-ngay-moi


0 bình luận :

Đăng nhận xét