Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: THA THỨ |Câu Suy Tưởng Ngày 200|

gia-tri-tha-thu-cau-suy-tuong-lam-giau-tam-hon

Ngày 200 - GIÁ TRỊ: THA THỨ |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Tha thứ nghĩa là quên đi chuyện xấu của quá khứ.”

CHIÊM NGHIỆM
Khi ai làm gì không phải đối với ta, ta thường hay ghim gút chuyện ấy bằng cách có thái độ tiêu cực với họ. Khi ta không thể quên chuyện cũ, nó tiếp tục ảnh hưởng tất cả những sự giao tiếp sau này với người ấy. Ngay cả khi người kia có thay đổi chăng nữa, thái độ tiêu cực của ta với họ khiến cho người ấy khó mà duy trì được sự thay đổi của họ.

ỨNG DỤNG
Tôi cần phát huy sức mạnh tha thứ và quên những lỗi lầm của người khác và nhớ những việc làm tích cực của họ. Bằng cách tạo nên một môi trường tích cực, tôi khiến cho người khác dễ vượt qua những nhược điểm hơn và nhận ra những tiềm năng của họ.

CÂU SUY TƯỞNG VỀ GIÁ TRỊ THA THỨ

gia-tri-tha-thu-cau-suy-tuong-lam-giau-cho-tam-hon

"Tha thứ cho mình còn là có thể tha thứ cho người khác nữa."

gia-tri-tha-thu-cau-suy-tuong-lam-giau-tam-hon-moi-ngay


0 bình luận :

Đăng nhận xét