Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ THÔNG THÁI |Câu Suy Tưởng Ngày 210|

gia-tri-thong-thai-cau-suy-tuong-ngay-210

Ngày 210 - GIÁ TRỊ THÔNG THÁI |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Thông thái là chuẩn bị mình trước cho những thử thách trong đời.”


CHIÊM NGHIỆM

Ta thường chuẩn bị cho những thử thách trong đời chỉ sau khi đối mặt với chúng. Rồi thì dù cố gắng vất vả, ta cũng không thể có sự chuẩn bị đầy đủ và thấy khó tiến bộ. Dự đoán và chuẩn bị kỹ trước thì sẽ sử dụng tốt những nguồn lực nội tâm của ta.

ỨNG DỤNG

Để luôn tiến về phía trước, tôi cần được chuẩn bị kỹ trước. Tôi chỉ có thể làm được việc này khi tôi luôn học hỏi từ những kinh nghiệm đã qua. Với sự chuẩn bị nội tâm này tôi có thể đối mặt với tất cả những thử thách trong đời. Tôi có tất cả những vũ khí cần có để giải quyết tình huống hiện nay.

XEM THÊM GIÁ TRỊ THÔNG THÁI!

gia-tri-thong-thai-cau-suy-tuong-moi-ngay-190

Thông thái là nhìn thấy có một trật tự trong mọi việc đang diễn ra.”


0 bình luận :

Đăng nhận xét