Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: TRÁCH NHIỆM |Câu Suy Tưởng Ngày 201|

gia-tri-trach-nhiem-cau-suy-tuong-tam-hon

Ngày 201 - GIÁ TRỊ: TRÁCH NHIỆM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Luôn có trách nhiệm là luôn có sự chính xác.”

CHIÊM NGHIỆM

Rất thường xuyên ta thấy ta phó mặc sự việc cho sự may rủi hay cho người khác. Ta có xu hướng quan tâm việc lớn và bất cẩn với những việc nhỏ. Khi ta phó mặc sự việc cho người khác chăm lo, họ có thể không làm, rồi sau đó ta thất vọng – ngay cả khi ta không chính thức giao những việc đó cho họ.

ỨNG DỤNG

Khi tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với công việc được giao, và rằng tôi cần nhìn thấy hết cả những điều lớn và điều nhỏ, tôi sẽ thôi bất cẩn.Tôi sẽ quyết định quan tâm mọi việc cho đến khi xong. Điều này sẽ mang lại sự chính xác cho những công việc của tôi và còn giúp tôi có thể phân công tốt cho người khác nữa.

CÂU SUY TƯỞNG GIÁ TRỊ TRÁCH NHIỆM!

gia-tri-trach-nhiem-cau-suy-tuong-tam-hon

"Nhận trách nhiệm nghĩa là nhận những thử thách."

gia-tri-trach-nhiem-cau-suy-tuong-tam-hon


0 bình luận :

Đăng nhận xét