Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Ngày 215|


Ngày 215 - GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Sự kiểm soát đúng nghĩa là làm chủ bản thân mình.”


CHIÊM NGHIỆM
Ta thường tìm kiếm sự trật tự trong những tình huống bên ngoài. Ta muốn mọi thứ phải lô-gic và theo quản điểm đúng sai của riêng ta. Khi chuyện không được như vậy, ta thường bực mình. Ta không thể kiểm soát tâm trí của ta. Điều này khiến tình huống tiêu cực trở nên tệ hại hơn, và khiến khó tìm ra cách giải quyết vấn đề.

ỨNG DỤNG
Khi tôi tôn trọng bản thân và nhận ra những tiềm năng của tôi, tôi có thể kiểm soát tâm trí mình. Như một ông vua cai trị vương quốc của ông, tôi cai trị chính tôi. Điều này giúp tôi kiểm soát những tình huống bên ngoài. Nó có khiến tôi có thể nhìn thấy trật tự nằm sai mọi việc đang xảy ra, nhờ vậy tôi không bực mình.

>>> Xem câu suy tưởng ngày 214 - Giá trị giản dị


0 bình luận :

Đăng nhận xét