Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

GIÁ TRỊ: HÀI LÒNG |Câu Suy Tưởng Ngày 217|

gia-tri-hai-long-cau-suy-tuong-ngay-moi

Ngày 217 - GIÁ TRỊ: HÀI LÒNG |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Người có sự hài lòng thì không bực mình và cũng không làm người khác bực mình.”


CHIÊM NGHIỆM

Nhiều lần tôi thấy là lời nói, hành động và cách cư xử của tôi có xu hướng làm người khác bực mình dù tôi không muốn làm tổn thương họ, tôi dường như rất hạnh phúc với tình huống nhưng người khác thì không. Lúc đó tôi có thể thực sự không hiểu lý do và tôi xem như những người kia vô lý.

ỨNG DỤNG

Tôi cần kiểm tra bản thân khi người khác bực mình với tôi. Tôi cần phấn đấu liên tục kiểm tra và thay đổi bản thân tôi sao cho tôi có thể sánh bước cùng với những đòi hỏi của thời điểm đó. Điều này mang lại sự hài lòng thực sự - sự hài lòng như thế sẽ không làm tôi bị bực mình và tôi cũng chẳng làm người khác bực mình.

>>> Đọc thêm về giá trị hài lòng.

gia-tri-hai-long-cau-suy-tuong-ngay-moi

“Sự hài lòng đích thực sẽ làm người khác hài lòng nhiều như bản thân ta hài lòng vậy.”


0 bình luận :

Đăng nhận xét