Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

GIÁ TRỊ: KHÔNG ÍCH KỶ |Câu Suy Tưởng Ngày 241|

gia-tri-khong-ich-ky-thi-se-hanh-phuc

Ngày 241 - GIÁ TRỊ: KHÔNG ÍCH KỶ |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Không vì bản thân thì sẽ hạnh phúc.”


CHIÊM NGHIỆM

Khi có sự ích kỷ, luôn có một ham muốn. Vì ham muốn này mà ta không thể thấy thỏa mãn. Ta luôn muốn nhiều hơn so với những gì ta có thể nhận. Khi ta luôn chú tâm vào những ham muốn của ta, ta không thể trở thành một người ban tặng, hoặc chia sẻ nguồn lực để người khác có lợi. Chưa học được cho đi thì ta không thể có hạnh phúc thực sự.

ỨNG DỤNG

Khi tôi không vì cá nhân mình, tôi có sự tôn trọng đối với nguồn lực của riêng tôi và tôi có thể dùng chúng cho lợi ích của mọi người. Tôi có sự thỏa mãn sử dụng những gì tôi có mà không mong đợi người khác phải cảm kích tôi. Tôi trở thành một người ban tặng thay vì là người nhận, việc này mang lại hạnh phúc liên tục.


0 bình luận :

Đăng nhận xét