Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Ngày 220|

gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong-ngay-moi

Ngày 220 - GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

Kiểm soát bản thân là kiểm soát được mọi điều.”
CHIÊM NGHIỆM

Khi chuyện xảy ra sai, những ý nghĩ đầu tiên của ta thường là kiểm soát tình huống hay những người liên quan trong tình huống. Nhưng do cả tình huống lẫn con người đều không trong tay ta nên không một đảm bảo nào cho thành công với lối nghĩ như vậy. Và nó chỉ làm tăng lên sự tiêu cực.

ỨNG DỤNG

Thay vì cố gắng kiểm soát điều gì đó tôi vốn không kiểm soát được, tôi cần bắt đầu với chính tôi. Càng có thể kiểm soát bản thân với sự liên tục chú ý, kiểm tra và thay đổi, tôi càng có mọi thứ dưới sự kiểm soát của tôi.

>>> Xem thêm các câu suy tưởng về giá trị kiểm soát bản thân.

gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong-moi-ngay

Kiểm soát bản thân nghĩa là có khả năng khơi cho suy nghĩ chảy đúng hướng.”


0 bình luận :

Đăng nhận xét