Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

GIÁ TRỊ: PHÂN BIỆT |Câu Suy Tưởng Ngày 240|

gia-tri-phan-biet-cau-suy-tuong-ngay-moi

Ngày 240 - GIÁ TRỊ: PHÂN BIỆT |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Người có thái độ đúng thì sẽ đóng góp giỏi nhất.”

CHIÊM NGHIỆM

Đôi khi dù một hành động tự nó có đúng chăng nữa nhưng ta thấy trong kết quả còn thiếu cái gì đó. Khi xảy ra chuyện như vậy, khó mà hiểu tại sao sự việc đã không hóa ra tốt đẹp hơn. Ta thấy ta thắc mắc đủ thứ mà không tìm ra câu trả lời, điều này tạo nên một thái độ tiêu cực đối với tình huống và những người có liên quan.

ỨNG DỤNG

Tôi cần phải nghĩ về động cơ đằng sau những hành động của tôi. Nếu tôi có thái độ đúng, nó sẽ thành một hạt giống mạnh vốn cuối cùng sẽ cho trái vào đúng dịp. Tất cả những tình huống khác sau đó sẽ nuôi dưỡng hạt giống này thay vì gây trở ngại hay những hiểu lầm nhiều hơn.

Làm cách nào để gia tăng sức mạnh giá trị phân biệt cho bản thân? Bạn có thể tìm đến khóa học THIỀN ĐỊNH INNERSPACE! Xem chi tiết nội dung khóa học0 bình luận :

Đăng nhận xét