Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

GIÁ TRỊ: QUYẾT TÂM |Câu Suy Tưởng Ngày 221|

gia-tri-quyet-tam-cau-suy-tuong-thanh-cong

Ngày 221 - GIÁ TRỊ: QUYẾT TÂM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Có quyết tâm là có thành công.”


CHIÊM NGHIỆM

Trong những lúc khó khăn chúng ta có xu hướng cảm thấy tiêu cực rất nhiều. Tình huống cụ thể ấy sau đó dường như trầm hơn một cách tệ hại, và nó còn có vẻ tồn tại mãi mãi nữa chứ.

ỨNG DỤNG

Tôi cần nhận ra rằng những khó khăn không đồ sộ như thoạt đầu chúng có vẻ. Và rằng dù thời gian dường như đứng im thì nó vẫn đang di chuyển – và mọi phút mới đều mang lại một cơ hội được làm mới lại để thay đổi và thành công. Tôi cần phát triển sự quyết tâm để giải quyết những rắc rối của tôi với cái hiểu này, sau đó tôi sẽ có thể đối mặt với bất kỳ tình huống nào một cách dễ dàng.


0 bình luận :

Đăng nhận xét