Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

GIÁ TRỊ: TRÁCH NHIỆM |Câu Suy Tưởng Ngày 244|

gia-tri-trach-nhiem-mang-lai-nhe-nhang-nien-vui

Ngày 244 - GIÁ TRỊ TRÁCH NHIỆM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Thực sự trách nhiệm sẽ mang lại một sự nhẹ nhàng và niềm vui trong lòng.”

CHIÊM NGHIỆM

Khi ta chịu trách nhiệm một việc gì đó hoặc một ai đó, ta thường hay thấy nặng nề hoặc bị mắc bẫy bởi người đó hay tình huống. Khi ta cảm thấy tật nguyền như vậy, công việc sẽ không được thực hiện tốt nhất như lẽ ra có thể.

ỨNG DỤNG

Ý nghĩa thực của trách nhiệm là không phải chỉ là những bổn phận được làm mà còn nhiều hơn như thế với việc trung thực với công việc và làm mọi việc với cái hiểu về mục đích. Khi tôi làm việc với thái độ như vậy, tôi thấy sự việc trở nên dễ hơn và tôi được giúp trong mọi bước đi. Tôi có thể hoàn thành công việc nhiều hơn mà lại thấy nhẹ nhõm và vui thích với những việc tôi làm.

> QUAN TRỌNG LÀ THUẬN TỰ NHIÊN - Workshop đặc biệt cùng cô Trish Summerfield tại InnerSpace 20 <0 bình luận :

Đăng nhận xét